Hotline: 0933 097 078

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022
BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

Bảng báo giá

BẢNG GIÁ GẠCH XÂY DỰNG NĂM 2022

20-03-2020 07:42:24 AM
GẠCH   BỘT TRÉT    
GẠCH ỐNG XÂY BỎ 600 đ/1 viên BỘT TRÉT CAO CẤP COLOURS TRONG : 90.000 NGOÀI: 110.000
GẠCH ỐNG TÁM QUỲNH 1000 đ/1 viên BỘT TRÉT VIỆT MỸ TRONG: 80.000 NGOÀI: 90.000
GẠCH ỐNG THÀNH TÂM 1000 đ/1 viên BỘT TRÉT JUTÔN TRONG: 80.000 NGOÀI: 90.000
GẠCH ỐNG PHƯỚC THÀNH 1000 đ/1 viên KEO CHÀ RON 110.000  
GẠCH ỐNG NGUYỄN THU 850 đ/1 viên KEO DÁN GẠCH VISTA 120.000  
GẠCH ỐNG DƯƠNG HẢI PHÁT 850 đ/1 viên XI MĂNG TRẮNG THÁI LAN CON VOI 110.000  
GẠCH ỐNG ĐỒNG TÂM 930 đ/ 1 viên XI MĂNG TRẮNG INDONESIA 130.000  
GẠCH ỐNG + ĐINH HIẾU HIỀN 950 đ/1 viên      

Các tin khác

Tin tức nổi bật

Video clip

Fanpage facebook

Facebook
zalo